Ritmik cimnastik, dünyada en hızlı gelişen ve aynı zamanda göze estetik olarak en güzel gelen bayan salon sporudur. Hem atletik hem de balenin yaratıcı vücut hareketlerini müzik eşliğinde üzerinde toplamıştır. Çocuğunuz müziğe ve dansa yatkın olup aynı zamanda yaratıcılığı ve orijinalliği seviyorsa, ritmik cimnastik kendisi için en ideal spor olacaktır.

Ritmik cimnastiğe küçük yaşta başlanması çok önemlidir (minimum 4 yaş). Küçük yaşlarda yüksek vücut esnekliğine sahip olan çocuklar, doğru şekilde verilen eğitimler sayesinde iyi bir temel kazanabilir ve ileride de başarılı birer yarışmacı olabilirler. Daha geç yaşlarda başlayan çocukların vücut yapıları oturmaya başladığı için optimum düzeye ulaşmaları daha zor olacaktır.

Ritmik cimnastiğin çocuğunuza sağlayabileceği katkılar:
– Doğru fiziksel yapı ve duruş
– El ve göz koordinasyonunun gelişmesi
– Kendine güvenin artması

Ritmik cimnastik temeline sahip olan çocuklar, ileriki yaşlarda başka spor dallarına yönelmeleri halinde büyük kolaylık yaşayacaklardır.

Ritmik cimnastik eğitimleri temel bilgiler, vücut hareketleri ve alet kontrolü gibi kısımlara ayrılmaktadır. Bu eğitimler kapsamında işlenen konular:

– Denge
– Atlama, sıçrama, zıplama ve sekme
– Salınım
– Esneme hareketleri
– Tek ayak üstünde duruş
– Daireler-dönüşler ve adım formlarıdır

Aletler kategorisinde ip, çember, top, labut ve kurdela olmak üzere 5 ayrı alet eğitimi verilmektedir.

Genel yarışma kuralları:

Ritmik cimnastik yarışmacıları, yapmak zorunda oldukları hareketleri müzik eşliğinde 60 ila 90 saniye arası bir sürede tamamlamak zorundadır. Tüm bu hareketler bütününe ‘seri’ adı verilmektedir. Yarışmalarda kullanılan müziklerin tabiatı ve temposu değişken olmalıdır. Zorunlu hareketlerin es geçilmesi kritik puan kayıplarına sebebiyet vermektedir.

Yarışmacıların yüksek puanlara ulaşabilmeleri için bilgiye, esnekliğe ve kabiliyete sahip olmaları, ayrıca sağlam bir tarz benimseyip kendinden emin bir duruş sergilemeleri gerekmektedir.